Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Głogów pełni nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu rzeszowskiego w gminach Kamień, Sokołów Młp., Głogów Młp., Trzebownisko i Świlcza o powierzchni 3328 ha.

Zasady prowadzenia gospodarki leśnej reguluje ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, Lasy Państwowe są zobowiązane służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu prawidłowej gospodarki leśnej.

Sprawy nadzoru nad lasami niepaństwowymi prowadzi Specjalista Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych - Stanisław Kardyś, tel. 17 851 05 38 lub 664 169 443.

Zgodnie z przepisami ustawy  o lasach właściciele mają obowiązek zgłaszać pozyskane drewno do ocechowania. W tym celu należy złożyć wniosek na piśmie o zamiarze lub pozyskaniu drewna w swoim lesie.