Lista aktualności Lista aktualności

Nasze lasy

W Nadleśnictwie Głogów przeważają bory mieszane oraz lasy mieszane, wilgotne i świeże, czyli średniożyzne siedliska, które sprzyjają rozwojowi ekosystemów leśnych z dużym udziałem sosny, dębu, buka i jodły.

W ujęciu wilgotnościowym siedliska świeże zajmują 49,97%, siedliska wilgotne 45,38%, zaś siedliska bagienne 4,65% powierzchni. W ujęciu troficznym siedliska borów zajmują 2,08%, siedliska borów mieszanych 45,00%, siedliska lasów mieszanych 38,33%, lasów 10,50%, olsów i olsów jesionowych 3,23%, łęgowe 0,86% powierzchni.

 

W drzewostanach Nadleśnictwa Głogów w ujęciu gatunków panujących przeważa sosna(80,30%), olsza(5,66%), dąb(4,86%), jodła(3,37%), buk(2,46%), i brzoza(1.35%). Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1% powierzchni leśnej. W rzeczywistym udziale powierzchniowym wyraźnie dominuje sosna, przed dębem, bukiem, olchą, jodłą i brzozą. W miąższościowym rzeczywistym udziale gatunków (podobnie jak w powierzchniowym) dominuje sosna, przed dębem.

 

Drzewostany jednogatunkowe zajmują 22,5%, dwugatunkowe 26,1%, a 3 i więcej gatunkowe 51,4% powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa.


Zasobność drzewostanów w Nadleśnictwie Głogów wynosi 232 m3/ha, średni wiek 62 lata, a przeciętny przyrost 6,54 m3/ha. Szacowany 10-letni rozmiar użytkowania kształtuje się na poziomie 581740 m3 grubizny co przekłada się na roczne pozyskanie z 1 ha na poziomie 4,29 m3 (wg stanu na 01.01.2011).

Gospodarkę leśną w Nadleśnictwie Głogów prowadzona jest według zasad:

 

  • powszechnej ochrony lasów,
  • trwałości utrzymania lasów,
  • ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów,
  • powiększania zasobów leśnych.