Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Głogów odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00. Wywozu zakupionego drewna można dokonać w środy w godzinach 7.00 – 14.00.

Zagrożenie pożarowe

W razie zauważenia pożaru zawsze informuj odpowiednie służby. Zadzwoń na 998 lub 112. Może jesteś jedyną osobą, która widzi zagrożenie. Każdy pożar ugaszony w zarodku nikomu już nie zagrozi.