Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat.

Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć, określony w planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan.

Roczne pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Głogów:58174 [m3/ rok]

w tym:   

  • użytkowanie rębne:    40733 [m3/ rok]
  • użytkowanie przedrębne:    17441 [m3/ rok]

Roczny przyrost miąższości wynosi 86305 [m3/ rok].
Stosunek ogólnego pozyskania drewna do przyrostu wynosi 67%. Oznacza to, że każdego roku więcej drewna przyrasta niż jest wycinane.

Przeciętna zasobność drzewostanów w Nadleśnictwie Głogów wynosi 232 [m3/ha].
Przeciętny wiek drzewostanów to 62 lata.