Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie terenów leśnych w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych, rekreacyjnych lub masowych

Informujemy, że w dniu 22.06.2022 r. weszło w życie Zarządzenie nr 20/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów z dnia 22.06.2022 r. w sprawie udostępniania terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych, rekreacyjnych lub masowych na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Głogów.

Osoby fizyczne oraz inne podmioty zainteresowane organizacją imprez o ww. charakterze zobowiązane są do zapoznania się z Zarządzeniem nr 20/2022 wraz z załącznikami, które zostało zamieszczone poniżej.


Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie gruntów będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Głogów do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby

W załączeniu zostało umieszczone zarządzenie nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów z dnia 23.03.2023 r. znak ZG.715.21.2023 w sprawie udostępniania gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) Nadleśnictwo Głogów do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.