Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Głogów

Na terenie Nadleśnictwa Głogów utworzono 7 pomników przyrody:

  • grupa 3 dębów szypułkowych w Leśnictwie Bratkowice – wiek ok. 200 lat, obwód 350-450 cm,
  • grupa 12 dębów przy leśniczówce w Wysokiej Głog. – wiek ok. 200 lat, obwód 350-500 cm,
  • grupa 6 dębów szypułkowych w Leśnictwie Kłapówka – wiek 200-300 lat, obwód 350-500 cm,
  • dąb szypułkowy w Leśnictwie Kłapówka – wiek ok.. 290 lat, obwód 500 cm,
  • stanowisko chronionej paproci – długosza królewskiego,
  • stanowisko chronionej paproci – pióropusznik strusi,
  • staw zwany „Czarny Staw" o pow. 0,58 ha w Leśnictwie Wysoka.