Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Głogów położone jest w Kotlinie Sandomierskiej, na Płaskowyżu Kolbuszowskim Nadleśnictwo Głogów zarządza lasami państwowymi Skarbu Państwa na powierzchni 13 589, 81 ha. Równinny krajobraz Nadleśnictwa urozmaicają niewielkie wzniesienia pochodzenia lodowcowego.

  Nadleśnictwo Głogów, z dwoma obrębami leśnymi: Bratkowice i Głogów, położone jest na terenie 4 powiatów, 3 miast i 11 gmin w środkowej części województwa podkarpackiego.

•         Administracyjnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

•         Nadleśnictwo Głogów graniczy od północy z Nadleśnictwem Kolbuszowa, od wschodu Nadleśnictwem Leżajsk, od południa Nadleśnictwem Strzyżów i od zachodu z Nadleśnictwem Tuszyma.

•         W skład nadleśnictwa wchodzi 10 leśnictw tj. Bratkowice, Budy, Krzywa, Czarna, Bór, Hucisko, Kłapówka, Turza, Wysoka oraz Sokołów (leśnictwo szkółkarskie)