Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

 

 

 

Ochrona lasu – zagrożenia ze strony owadów

 

Na terenie Nadleśnictwa występują ogniska osnui gwiaździstej  w oddziałach 41,42, 54, 110 i 111 w Leśnictwie Hucisko oraz 26, 36, 37, 45 w Turzy. Liczebność populacji szkodnika jest stale monitorowana w ramach jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych oraz w ramach Punktów Obserwacyjnych Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL). W latach 2001 – 2011 po corocznej analizie tych wyników każdorazowo odstąpiono od zwalczania chemicznego tego szkodnika.

Co roku na wiosnę prowadzi się zwalczanie szkodników wtórnych sosny (głównie cetyńca) poprzez wykładanie drzew pułapkowych. Od 2010 roku wykłada się 300 szt. pułapek rocznie.

Co roku przeprowadza się zwalczanie szeliniaka na uprawach poprzez wykładanie pułapek (wałki, dołki chwytne).

W latach 2009 - 2011 zaobserwowano w uprawach sosnowych szkody od smolika znaczonego. Zastosowano zwalczanie poprzez usuwanie i palenie zasiedlonych drzewek a także poprzez wykładanie pułapek (paliko-tyczek).

 

Ochrona lasu – zagrożenia ze strony zwierzyny

 

Szkody wyrządzane w uprawach przez ssaki roślinożerne, głównie jelenie i sarny są jednym z ważniejszych problemem ochrony lasu w Nadleśnictwie Głogów. W roku 2010 istotne uszkodzenia zaewidencjonowano na powierzchni 48,82 ha upraw i młodników.

W celu ograniczenia szkód Nadleśnictwo wykonuje następujące zabezpieczenia upraw:

  • grodzenie siatką – średniorocznie 24,52 ha
  • zabezpieczenie mechaniczne – średniorocznie 3,96 ha
  • zabezpieczenie chemiczne – średniorocznie 59,86 ha