Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

W zasięgu Nadleśnictwa Głogów leży część obszaru Natura 2000 o nazwie Puszcza Sandomierska utworzonego na podstawie dyrektywy ptasiej.

Całkowita powierzchnia 129116 ha z czego w zarządzie Nadleśnictwa 6726 ha.

Obszar stanowi bardzo cenną ostoję wielu gatunków ptaków między innymi bielika i bociana czarnego.