Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty w Nadleśnictwie Głogów

Na terenie Nadleśnictwa Głogów utworzono dwa rezerwaty przyrody:

Rezerwat Bór

 

Rok utworzenia: 1996

Powierzchnia 364,04 ha

Rodzaj rezerwatu: leśny

Przedmiot ochrony: ekosystemy leśne charakterystyczne dla dawnej Puszczy Sandomierskiej

Dodatkowo w rezerwacie znajdują się miejsca martyrologii ludności żydowskiej i polskiej z okresu II wojny światowej.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 320 gatunków roślin naczyniowych

22 gatunki podlegające ochronie prawnej

Stwierdzono występowanie 13 zbiorowisk roślinnych w tym 9 leśnych.

61 gatunków ptaków leśnych i 10 polno-leśnych

 

Rezerwat Zabłocie

 

Rok utworzenia: 1999

Powierzchnia 516,20 ha (grunty LP)

Rodzaj rezerwatu: faunistyczno-florystyczny

Przedmiot ochrony: stanowiska lęgowe rzadkich gatunków ptaków, zbiorowiska roślinne z licznymi gatunkami rzadkimi i chronionymi.

Obejmuje głównie lasy Nadleśnictwa otaczające stawy rybne będące kiedyś własnością Państwowego Gospodarstwa Rybnego – obecnie własność prywatna