Lista aktualności Lista aktualności

Udostępnianie terenów leśnych w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych, rekreacyjnych lub masowych

Informujemy, że w dniu 22.06.2022 r. weszło w życie Zarządzenie nr 20/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów z dnia 22.06.2022 r. w sprawie udostępniania terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych, rekreacyjnych lub masowych na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Głogów.

Osoby fizyczne oraz inne podmioty zainteresowane organizacją imprez o ww. charakterze zobowiązane są do zapoznania się z Zarządzeniem nr 20/2022 wraz z załącznikami, które zostało zamieszczone poniżej.