Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Głogów
Nadleśnictwo Głogów
17 851 74 28, 606 439 364
Numer alarmowy - 785 411 868

ul. Fabryczna 57

36-060 Głogów Małopolski

 

NIP: 813-00-04-118

REGON: 690028679

 

Konto bankowe:

BOŚ Rzeszów 44 1540 1131 2001 6200 1368 0001

BGŻ Rzeszów 55 2030 0045 1110 0000 0281 1630

 

Nadleśniczy
Piotr Brewczyński
17 851 74 28
Zastępca Nadleśniczego
Maciej Gaweł
17 85 105 34
Główny Księgowy
Elżbieta Szczur
17 851 05 41
Sekretarz
Michał Suchy
17 851 05 45

Kontroli

Bogdan Dziedzic
Inżynier nadzoru, Obręb - Głogów, II Administrator SILP
Tel.: 17 851 05 32, 604 430 285
Marek Szczur
Inżynier nadzoru, Obręb - Bratkowice
Tel.: 17 851 05 32, 784 449 391

Gospodarki Leśnej

Marek Świąder
St. specjalista w SL ds. Marketingu i Użytkowania lasu
Tel.: 17 851 05 36, 532 842 594
Dawid Pasieka
Specjalista w SL ds. Hodowli lasu, Nasiennictwa, Selekcji i Szkółkarstwa leśnego oraz Urządzania lasu
Tel.: 17 851 05 42, 600 072 029
Piotr Łabno
Specjalista w SL ds. Edukacji Leśnej, I Administrator SILP
Tel.: 17 851 05 48, 662 197 004
Katarzyna Borowiec
St. referent ds. Stanu Posiadania i LMN
Tel.: 17 851 05 35, 883 884 014
Krzysztof Krupa
Specjalista w SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody, P. Poż.
Tel.: 17 851 05 43, 606 540 890
Stanisław Kardyś
Specjalista w SL ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 17 851 05 38, 664 169 443

Finansowo-Księgowy

Danuta Baryła
Księgowy
Tel.: 17 851 05 39, 662 196 738
Daria Marszał
St. referent
Tel.: 17 851 05 47, 539 866 505
Angelika Przybylak
Specjalista w SL ds. Gospodarki towarowej
Tel.: 17 851 05 44, 532 398 987
Ewelina Barczak
Księgowa
Tel.: 17 851 05 42, 539 390 881

Administracyjno - Gospodarczy

Roman Baran
Specjalista ds. Inwestycji i remontów
Tel.: 17 851 05 46, 606 331 236
Katarzyna Suszek
St. referent ds. Administracyjno - Gospodarczych
Tel.: 17 851 74 28
Małgorzata Kopacz
St. specjalista ds. Administracji
Tel.: 662 196 695
Jakub Ziaja
Referent ds. Zamówień Publicznych, Projektów Rozwojowych LP i Administracji
Tel.: 17 851 05 46, 539 390 882

Stanowisko ds. Pracowniczych

Małgorzata Pietrucha
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 17 851 05 31, 662 197 237

Straż leśna

Marek Kuś
Komendant
Tel.: 17 851 05 33, 692 451 278
Marian Sądek
Strażnik
Tel.: 17 851 05 33, 600 239 354

Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz telefonów