Asset Publisher Asset Publisher

Plan urządzania lasu

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Dla Nadleśnictwa Głogów obowiązuje Plan Urządzania Lasu na lata 2011-2020, zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska nr DL-lpn-611-90/48943/11/JŁ w dniu 02 listopada 2011 r.

Dla Nadleśnictwa Głogów obowiązuje Aneks do Plan Urządzania Lasu na lata 2011-2020, zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska nr DL-WGL.4100.48.2020 z dnia 01 października 2020 r.

Informacje o obowiązującym dla naszego nadleśnictwa planie urządzania lasu można znaleźć także w Biuletynie Informacji Publicznej.

(https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_glogow_malopolski/plan_urzadzania_lasu)