Asset Publisher Asset Publisher

Zanocuj w lesie

 

Obszar Zanocuj w Lesie – Nadleśnictwo Głogów

 

Nadleśnictwo Głogów wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ok. 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu, survivalu lub zwyczajni ludzie mogę przenocować w lesie bez specjalnej infrastruktury.

Mapa poglądowa obszaru znajduje się poniżej lub >kliknij tutaj<.

Szczegółowa lokalizacja obszaru widoczna jest na mapie Banku Danych o Lasach >kliknij tutaj< oraz z poziomu aplikacji Mbdl: dla systemu android >kliknij tutaj<, dla systemu iPhone >kliknij tutaj<.

Po wejściu na mapę z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru - >kliknij tutaj<;
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska – patrz mapa powyżej lub - > kliknij tutaj <. Wykaz tych miejsc wraz z adresem został podany w regulaminie korzystania z obszaru;
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu - >kliknij tutaj<. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem;
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu - >kliknij tutaj<;
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Wykaz powierzchni, na których prowadzone są prace gospodarcze: >kliknij tutaj<; Na te powierzchnie obowiązuje zakaz wstępu. Szczegółowe informacje na ten temat można również uzyskać u koordynatora programu w Nadleśnictwie Głogów, do czego zachęcamy;
 6. z czasowymi wyłączeniami /zmianami przebiegu szlaków – w przypadku takich sytuacji informacje te będą zamieszczane na stronie Nadleśnictwa oraz będą dostępne u koordynatora programu w Nadleśnictwie Głogów;
 7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Wykaz kół łowieckich, które prowadzą gospodarkę łowiecką w poszczególnych oddziałach objętych programem „Zanocuj w lesie” znajduje się >kliknij tutaj<;
 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę Nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza >kliknij tutaj, aby pobrać formularz< oraz przesłanie go na adres mailowy koordynatora programu w Nadleśnictwie Głogów nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Piotr Łabno, e-mail.: piotr.labno@krosno.lasy.gov.pl, tel. 17 851 05 48.

Materiały do pobrania, tj. decyzja, mapa obszaru, infografiki, itp. są dostępne w dolnej cześci niniejszej strony - w załącznikach.

Nadleśnictwo Głogów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Po skorzystaniu z programu pn. "Zanocuj w lesie" zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety link: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl. lub >kliknij tutaj<;

 

 

Wykaz wszystkich zamieszczonych powyżej linków:

 1. Mapa poglądowa obszaru –  /documents/151579/40815630/Zanocuj+w+lesie+Nadle%C5%9Bnictwo+G%C5%82og%C3%B3w.jpeg/3b9b8705-d27d-f73e-aee8-4ac2c2f27540?t=1619778811004,
 2. Mapa Bank Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy,
 3. Mbdl - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (Android),
 4. Mbdl – https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 (iPhone),
 5. Regulamin korzystania z obszaru - /documents/151579/40815630/Za%C5%82.+nr+1+Reg.+obszaru+P-ZwL+NG.pdf/12a15c14-8f6d-647f-245e-61ad8f6e4fe0,
 6. Mapa z o. zakazem wstępu do lasu - https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/,
 7. Zasady b. korzystania z lasu - http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce#,
 8. Wykaz kół łowieckich wg poszczególnych oddziałów /documents/151579/40815630/Ko%C5%82a+%C5%82owieckie+-+wykaz.pdf/b3f5c03a-9e31-98e4-7ddd-f1b364d88c43,
 9. Link do formularza zgłoszeniowego - /documents/151579/40815630/Formularz+zg%C5%82oszeniowy+ZwL.doc/5c981185-343f-cb3a-e84e-da18189656bd),
 10. Ankieta http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl.