Web Content Display Web Content Display

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Nadleśnictwo Głogów informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych, przyjmuje dokumenty CV osób starających się o pracę, wyłącznie w przypadku otwarcia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko.

W przypadku otwarcia procesu rekrutacji, na stronie internetowej Nadleśnictwa zostanie zamieszczona odpowiednia informacja.


Przetwarzanie danych osobowych w tym, zakresie odbywa się wyłącznie na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie czynności podjętych w celu zawarcia umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązku prawnego ciążącego na Nadleśnictwie wynikającego głównie z Kodeksu Pracy.

 

W przypadku, gdy CV zostanie złożone bez ogłoszonej rekrutacji:

e – mailem – zostanie usunięte (skasowane);

w formie papierowej – zostanie zniszczone.
 

Nadleśnictwo Głogów nie odpowiada za nadesłane oferty.

Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE Nadleśnictwo Głogów informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych, przyjmuje dokumenty CV osób...

Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Nadleśnictwo Głogów informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych, przyjmuje dokumenty CV osób starających się o pracę, wyłącznie w przypadku otwarcia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko.

W przypadku otwarcia procesu rekrutacji, na stronie internetowej Nadleśnictwa zostanie zamieszczona odpowiednia informacja.


Przetwarzanie danych osobowych w tym, zakresie odbywa się wyłącznie na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie czynności podjętych w celu zawarcia umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązku prawnego ciążącego na Nadleśnictwie wynikającego głównie z Kodeksu Pracy.

 

W przypadku, gdy CV zostanie złożone bez ogłoszonej rekrutacji:

e – mailem – zostanie usunięte (skasowane);

w formie papierowej – zostanie zniszczone.
 

Nadleśnictwo Głogów nie odpowiada za nadesłane oferty.