Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu Nadleśnictwa Głogów położone są dwa obszary chronionego krajobrazu:

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OChK

 

  • Powierzchnia ogółem 50099 ha (w tym grunty Nadleśnictwa 6635 ha)
  • zajmuje szczególnie wartościowe tereny zachodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym
  • Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien, torfowisk i wód
  • Podstawowym walorem turystycznym i rekreacyjnym są lasy, które stanowią 56 % powierzchni obszaru.
  • Na terenie obszaru położony jest rezerwat ZABŁOCIE 

 

Sokołowsko-Wilczowolski OChK

 

  • Powierzchnia ogółem 24240 ha (w tym grunty Nadleśnictwa 3068 ha)
  • zajmuje szczególnie wartościowe tereny północnej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym
  • Znaczącą rolę odgrywają lasy, które zajmują ok. 50%  powierzchni obszaru.
  • Wiele stanowisk roślin chronionych.
  • Zabytki kultury materialnej: zespoły dworskie, kościoły, kaplice, zagrody wiejskie.