Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja leśna

Obiekty związane z tematyką edukacji leśnej, najważniejsze z nich to:

  • Sala edukacyjno – leśna z ekspozycją w siedzibie Nadleśnictwa – organizowane są tam lekcje o tematyce przyrodniczo – leśnej, pokazy filmów, prezentacje multimedialne, konkursy, gry, zabawy, oraz różnego rodzaju uroczystości związane z promocją lasów i edukacją leśną dzieci i młodzieży.
  • Ścieżka edukacyjna w rezerwacie „Bór". Ścieżka rozpoczyna się na parkingu ulokowanym przy szosie Rzeszów – Głogów Małopolski i ma długość 3,5 km. Trasa wyposażona jest w kilka przystanków z opisami najciekawszych zbiorowisk roślinnych oraz miejscami tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Prowadzi również przez miejsca pamięci narodowej – na skraju lasu zlokalizowany jest pomnik poświęcony ofiarom hitleryzmu, natomiast w głębi kompleksu leśnego znajdują się dwie zbiorowe mogiły pięciu tysięcy Żydów rozstrzelanych w 1942 r. i mogiła kryjąca szczątki Polaków. W pobliżu ścieżki, nieopodal strzelnicy PZŁ, znajduję się wiata z tablicami edukacyjnymi i ławkami. Ścieżka zlokalizowana na terenie rezerwatu przyrody pełni bardzo ważną rolę rekreacyjno–turystyczną, ponieważ znajduje się zaledwie 8 km od granic administracyjnych Rzeszowa.
  • W leśnictwie Wysoka ścieżka edukacyjno – przyrodnicza, straciła na znaczeniu, ale pozostała po niej mieszcząca się przy budynku Nadleśnictwa „zielona klasa", która jest wyposażona w tablice poświęcone tematyce przyrodniczo – leśnej. Jej plac zaopatrzono w niezbędną infrastrukturę techniczną, która zapewnia schronienie zarówno przed deszczem jak i upałem. Możemy tam również zregenerować siły, zjeść smaczną kiełbaską upieczoną na specjalnie przeznaczonym do tego celu ognisku.
  • ścieżka przyrodnicza w Bratkowicach – długości około 1,42 km, której początek znajduje się w pobliżu budynku leśniczówki Leśnictwa Bratkowice przy obiekcie edukacyjnym. Usytuowano tam wiatę z ławkami i miejscem na ognisko. Wzdłuż trasy znajdują się tablice edukacyjne, które dostarczają ciekawych informacji na temat lasu i jego właściwości. Jednym z przystanków na trasie jest śródleśna polana, będąca miejscem rodzącego się kultu religijnego lokalnej ludności. Na ścieżce znajdują się również platforma widokowa, która pozwalają na dokładniejszą obserwację lasu. Przemierzając ścieżkę edukacyjną w Bratkowicach poznamy nie tylko walory przyrodniczo krajobrazowe i historyczne tego terenu, lecz także ujrzymy złożoność lasu z jego licznymi funkcjami.
  • Osoby uprawiające jeździectwo mogą skorzystać z specjalnie wyznaczonej w tym celu trasy konnej przegiegającej przez teren leśnictwa Bratkowice. Szlak konny o łącznej długości 11,6 km w całości przebiega po drogach leśnych leśnictwa Bratkowice. Trasa szlaku została stworzona w formie pętli umożliwiającej rekreacyjną jazdę konną w dwóch kierunkach. Szlak konny jest w pełni oznakowany w terenie tablicami leśnymi „Droga udostępniona do jazdy konnej”. Korzystanie ze szlaku konnego jest bezpłatne. W pobliżu szlaku znajduje się również miejsce postoju pojazdów, dlatego osoby posiadające przyczepy do transportowania koni, mogą w bezpieczny sposób zaparkować swoje samochody w tym miejscu. Szczegółowy regulamin korzystania ze Szlaku konnego Bratkowice wraz z mapą jest dostępny również na tablicy znajdującej się bezpośrednio przed wjazdem na trasę konną.
  • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Las Turzański znadująca się w leśnictwie Turza. Ścieżka o długości ok. 6 km, w skład której wchodzi między innymi miejsce postoju pojazdów, wiata edukacyjna oraz taras widokowy przy obiekcie wodnym. Trasa wyposażona w 16 tablic informacyjnych o tematyce związanej z działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pańśtwowe.
  • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Annopol, znajdująca się w leśnictwie Wysoka, przystosowana częściowo do osób niepełnosprawnych. Ścieżka o długości ok. 1,1 km, w skład w której wchodzi między innymi punkt widokowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami oraz ławki. Trasa wyposażona jest również w 24 tablice edukacyjne (7 tablic z tekstem pisanym alfabetem Braille’a), zlokalizowane na całej długości trasy, przybliżające podstawowe informacje na temat Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów, wyjaśniające prace leśnych wykonywanych przez leśników w drzewostanach gospodarczych, a także ciekawostki związane z lasami.
  • Przez teren Nadleśnictwa Głogów przebiegają dwa szlaki PTTK:

      – Szlak im. Generała Władysława Sikorskiego (zielony),
      – Szlak Głogów Małopolski –  Sokołów Małopolski - Julin (niebieski).

  • „Bór" – rezerwat florystyczny o częściowej formie ochrony przyrody utworzony w 1996 r. na powierzchni 364,04 ha. Zlokalizowany na terenie miejscowości Rudna Mała, Tajęcina, mieście i gminie Głogów Małopolski. Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i kulturowych kompleksu leśnego dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jest również miejscem martyrologii 5 tys. żydów i 300 więźniów polskich poległych w okresie II wojny światowej.
  • „Zabłocie" – rezerwat faunistyczny o częściowej formie ochrony przyrody. Zajmuje powierzchnię 516,20 ha. Celem jego ochrony są nieliczne w południowo – wschodniej Polsce stanowiska lęgowe rzadkiej wodno – błotnej ornitofauny, a także zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Nadleśnictwo Głogów informuję, że w dniu 30.06.2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów w sprawie wprowadzenia regulminów korzysztania z obiektów edukacyjno-turystycznych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa. Przed skorzystaniem z obiektów należy zapoznać się z  niniejszym Zarządzeniem oraz właściwymi Regulaminami.

Zarządzenie oraz regulaminy znajdują się w załącznikach poniżej.