Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Głogów
Nadleśnictwo Głogów
17 851 74 28
Numer alarmowy - 785 411 868

ul. Fabryczna 57

36-060 Głogów Małopolski

 

NIP: 813-00-04-118

REGON: 690028679

 

Konto bankowe:

BOŚ Rzeszów 44 1540 1131 2001 6200 1368 0001

BGŻ Rzeszów 55 2030 0045 1110 0000 0281 1630

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów
Zygmunt Byra
17 851 74 28
Zastępca Nadleśniczego
Maciej Gaweł
17 851 74 28
Główny Księgowy
Elżbieta Szczur
17 851 05 41
Sekretarz
Michał Suchy
17 851 05 45

Nadzór

Bogdan Dziedzic
Inżynier nadzoru, Obręb - Głogów, II Administrator SILP
Phone number: 17 851 05 32, 604 430 285
Marek Szczur
Inżynier nadzoru, Obręb - Bratkowice
Phone number: 17 851 05 32, 784 449 391

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Kaławaj
St. referent ds. Marketingu i Użytkowania lasu
Phone number: 17 851 05 36, 532 842 594
Dawid Pasieka
Specjalista SL ds. Hodowli lasu, Nasiennictwa, Selekcji i Szkółkarstwa leśnego oraz Urządzania lasu
Phone number: 17 851 05 40, 600 072 029
Piotr Łabno
Specjalista SL ds. Edukacji Leśnej, Rzecznik prasowy, I Administrator SILP, Administrator BIP
Phone number: 17 851 05 48, 662 197 004
Maksymilian Kabaj
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody, P. Poż. i BHP
Phone number: 17 851 05 43, 668 182 983
Michał Burkiewicz
St. specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Phone number: 17 851 05 38, 883 884 014
Marcin Garbacz
Referent ds. Lasów Niepaństwowych
Phone number: 17 851 05 35, 532 398 987

Dział Finansowo-Księgowy

Danuta Baryła
Księgowy
Phone number: 17 851 05 39, 662 196 738
Maria Bosek
St. referent ds. finansowo-księgowych
Phone number: 17 851 05 47
Angelika Przybylak
Specjalista SL ds. gospodarki towarowej
Phone number: 17 851 05 44, 606 439 364
Ewelina Barczak
Specjalista ds. płac
Phone number: 17 851 05 43, 539 390 881

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Roman Baran
St. specjalista ds. Inwestycji i remontów
Phone number: 17 851 05 46, 606 331 236
Katarzyna Suszek
Specjalista ds. administracyjno - biurowych
Phone number: 17 851 74 28
Małgorzata Kopacz
St. specjalista ds. Administracji
Phone number: 662 196 695
Jakub Ziaja
Specjalista SL ds. Zamówień Publicznych, Projektów Rozwojowych LP i Administracji
Phone number: 17 851 05 46, 539 390 882

Stanowisko ds. Pracowniczych

Małgorzata Pietrucha
St. specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 17 851 05 42, 662 197 237

Posterunek Straży Leśnej

Marek Kuś
Komendant
Phone number: 17 851 05 33, 692 451 278
Gaweł Liszkowski
Strażnik leśny
Phone number: 17 851 05 33, 606 481 913
Robert Posłuszny
Strażnik leśny
Phone number: 17 851 05 33, 600 239 354

Asset Publisher Asset Publisher