Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Informujemy, że w dniu 10.05.2018 r. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP w Krośnie.

Certyfikat został przyznany przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Jednostka ta poświadcza, że funkcjonujący w RDLP w Krośnie system Gospodarki Leśnej oparty o standardy PEFC FM, w tym Normę krajową nr PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” otrzymał pozytywną ocenę.
Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2018 r. został wznowiony i pozostaje ważny do dnia 13.05.2021 r.”.   Numer subcertyfikatu dla Nadleśnictwa Głogów: BVCPL/PEFCFM/06-8.

Resources to get