Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

  Nadleśnictwo Głogów informuje, że w dniu 05.05.2021 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PEFC FM/02/21/BC, obejmujący wszystkie 26 nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Krośnie.

      Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta potwierdza spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003:2021. v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Krośnie.

      Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest trzecią z kolei uznaną i niezależną jednostką certyfikującą, po SGS Polska Sp. z o.o. oraz Bureau Veritas Sp. z o.o., która poświadczyła, że funkcjonujący w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie system Gospodarki Leśnej spełnia standardy PEFC FM w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.

    Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2021 r. został wznowiony i pozostaje ważny do dnia 13.05.2023 r.

Resources to get