Asset Publisher Asset Publisher

Stanowisko SLiWL w sprawie wykorzystania drewna w celach energetycznych

Nadleśnictwo Głogów w załączeniu zamieszcza Stanowisko SLiWL z dn. 11 kwietnia w sprawie wykorzystania drewna w celach energetycznych.

Warszawa, 11 kwietnia 2021 r.

 

Stanowisko

Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów

w sprawie wykorzystania drewna w celach energetycznych

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów z uwagą i zaniepokojeniem śledzi pojawiające się od pewnego czasu propozycje zaostrzania przepisów dotyczących spalania i używania drewna w kominkach, które są źródłem ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych.

W szczególności propozycje obejmują ograniczanie, a nawet całkowity zakaz opalania gospodarstw domowych drewnem. Naszym zdaniem drewno i produkty energetyczne z niego wytwarzane (np. pellet, brykiet) są doskonałym, odnawialnym i w pełni ekologicznym surowcem energetycznym. Szlachetne pobudki i troska o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy, nie powinny doprowadzać do budowania i utrwalania nieprawdziwego obrazu, jakoby wykorzystanie drewna do celów energetycznych było szkodliwe i to w dwojaki sposób – zarówno przez pozyskanie drewna, jak i zanieczyszczanie powietrza pyłami. Tak nie jest! Właściwe spalanie drewna w domowych piecach odbywa się bez szkody dla środowiska oraz nie jest przyczyną powstawania smogu. Drewno jest bowiem jednym z najczystszych i zarazem jednym z tańszych źródeł ciepła.

Zdaniem Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów powinniśmy skupić się na dążeniu do wyeliminowania przestarzałych pieców do spalania drewna i na edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego palenia w domowych kominkach, a nie rugowaniu ekologicznego oraz odnawialnego źródła energii jakim jest drewno.

Dostarczycielem tego ekologicznego surowca są także lasy prywatne. Stanowią one ponad 19% powierzchni leśnej naszego kraju! Są zasobnikiem drewna (rocznie pozyskuje się w nich prawie 2 mln m3 drewna), które z powodzeniem może być wykorzystywane przez lokalne społeczności do ogrzewania swoich domostw.

Z jednej strony drewno to najdłużej używany przez ludzkość materiał opałowy, z drugiej – przyszłościowa alternatywa dla paliw kopalnych. Naszym zdaniem dzisiaj dyskusja nie powinna toczyć się nad ograniczaniem wykorzystania drewna, lecz nad jego promocją, jako odnawialnego, ekologicznego oraz ekonomicznego surowca energetycznego.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Leśników i Właścicieli Lasów