Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Głogów informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych1) oraz przeznaczonych do zalesienia2), spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:

  1. Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśne ze sobą lub z drogami publicznymi;
  2. Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze oraz powierzchni z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych;

umożliwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

 

Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie gmin 3): Kolbuszowa, Niwiska, Raniżów, Dzikowiec, Iwierzyce, Ropczyce, Ostrów, Sędziszów Małopolski, Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, M. Rzeszów

Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: glogow@krosno.lasy.gov.pl lub pod numerem telefonu 17-851-74-28.

W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

 

Informacje dodatkowe:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną
w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego4).

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 

___________________________________________________________________________________________________

1) Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.

2) Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jedn. Dz. U. 2021. 1275 ze zm.).

3) Właściwe Nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej (https://www.bdl.lasy.gov.pl)

4) Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach.