Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs „Mój Las” na szczeblu okręgu podkarpackiego zakończony!

Konkurs „Mój las" jest organizowany rokrocznie przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 roku. Na tegoroczną, jubileuszową edycję, napłynęło wiele wspaniałych prac. Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach wiekowych, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 Prace konkursowe dotyczyły tematów z zakresu ochrony przyrody, pracy wykonywanej przez leśników, znaczenia gospodarki leśnej, a także wykorzystania surowca drzewnego. Prace zostały ocenione 9 grudnia przez jury, w skład której wchodzili przedstawiciele ZOP LOP, SITLiD i Lasów Państwowych. Oceniając prace jury zwracało szczególną uwagę na ich wartość merytoryczną, formę i samodzielność opracowania, a także na ogólną estetykę. Po długich obradach, ze względu na wyrównany poziom prac, przyznano nagrody dla 24 uczestników. Nagrody te ufundowane zostały przez WFOŚiGW w Rzeszowie oraz ZOP LOP, SITLiD i LP. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom odbyła się 14 grudnia bieżącego roku w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Głogów, podczas której uczestnicy wysłuchali prelekcji i oglądnęli film ukazujący życie pszczół leśnych.

    Zakończenie uroczystości umilił uczestnikom posiłek przygotowany przez Nadleśnictwo Głogów, które już od kilku lat organizuje finał konkursu. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom! Życzymy sukcesów i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!

Sylwia Studzińska