Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne warsztaty edukacyjne za nami

W dniu 6 czerwca 2024 roku na terenie Nadleśnictwa Głogów, w Leśnictwie Wysoka, odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne pn. „Spacer z leśnikiem”. Tym razem uczestnikami zajęć były osoby, które uczęszczają do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Warsztaty, organizowane cyklicznie, mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat działań leśników, a w tym działań związanych z prowadzoną przez Lasy Państwowe trwale zrównoważoną gospodarką leśną. Podczas zajęć edukacyjnych ich uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z ogólnymi informacjami na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także poznać prace leśne wykonywane przez głogowskich leśników w drzewostanach gospodarczych w różnym wieku (uprawach, młodnikach, drzewostanach trzebieżowych i dojrzałych).

Za udział w warsztatach i zaangażowanie w nie dziękujemy osobom z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Dla ludzi, dla lasu!