Lista aktualności Lista aktualności

Galicja Gravel Race

W dniach 29 – 31 lipca 2022 r. m. in. na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Głogów odbył się rajd rowerowy pn. „Galicja Gravel Race”, w którym wzięło udział ok. 300 osób. Wydarzenie zostało zorganizowane na dwóch dystansach: „ULTRA 500” – trasa o długości 500 km prowadząca  przez tereny Polski południowo-wschodniej, a w tym tereny Nadleśnictwa Głogów przez leśnictwa: Bór, Budy, Bratkowice, Czarna, Hucisko, Turza, Wysoka oraz „GALICYJSKA SETKA” – trasa o długości 100 km prowadząca w dużej części po terenach leśnych Nadleśnictwa przez leśnictwa: Bór, Budy, Hucisko, Turza, Wysoka.

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie VELO GALICJA z siedzibą w Głogowie Małopolskim a Nadleśnictwo Głogów było współorganizatorem wydarzenia, które zostało objęte Patronatem Honorowym Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów. W ramach przeprowadzonej imprezy ze strony Nadleśnictwa przekazano bony o łącznej wartości 2500 zł dla 3 zawodników, którzy osiągnęli najlepsze czasy na specjalnie wybranym odcinku leśnym (w ramach rajdu 100 km) oraz wystawiono namiot promocyjny Nadleśnictwa z wodą, batonami i owocami dla zawodników na krótszej trasie rajdu. Ponadto podczas trzydniowego wydarzenia przeprowadzono również kolejną edycję warsztatów edukacyjnych pn. „Spacer z leśnikiem” dedykowaną uczestnikom rajdu oraz osobom im towarzyszący. Na przygotowanych warsztatach zaprezentowano ogólne informacje na temat funkcjonowania Nadleśnictwa Głogów, zasady zachowywania się w lesie oraz prace leśne wykonywane przez leśników w drzewostanach gospodarczych w różnym wieku.

Celem imprezy było propagowanie turystyki rowerowej jako zdrowego i ekologicznego sposobu spędzania wolnego czasu, uświadamianie społeczeństwa w zakresie prowadzonej racjonalnej gospodarki leśnej oraz promocja turystyczna terenów leśnych Nadleśnictwa, przez które przebiegała trasa rajdu rowerowego.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy. Czekamy na kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.

 

Zdjęcia: Piotr Łabno.

 

Więcej zdjęć wkrótce.