Lista aktualności Lista aktualności

Czy można wjechać autem do lasu ?

         Przepisy dotyczące udostępniania lasów, w tym poruszania się po drogach leśnych opisano w ustawie z dnia 28 września 1999 r. o lasach - rozdział 5, art. 29. Określono tam, że ruch motorowerem i pojazdami silnikowymi tj. samochodem, motocyklem, quadem, ale również zaprzęgami konnymi dozwolony jest tylko drogami publicznymi. Poruszanie się po drogach leśnych dozwolone jest tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Trzeba pamiętać, że na drogach leśnych nie muszą być ustawione znaki czy szlabany, które jasno wskazują na to że jest to droga leśna, dlatego najlepiej kierować się ogólną zasadą i wjeżdżać do lasu tylko tam gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe.

     Wybierając się do lasu należy pamiętać, aby pozostawić samochód najlepiej w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe (zgodnie z art. 29 tylko tam można bezpiecznie parkować). Przede wszystkim nie należy pozostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, nawet jeśli są one dopuszczone do ruchu, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie.

         Dla nas, leśników, drogi w lesie mają fundamentalne znaczenie o czym pisaliśmy w artykule pt. „Drogi w lesie”, dlatego w trosce o nasze wspólne dobro, pamiętajmy o obowiązujących przepisach (http://www.glogow.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/drogi-w-lesie).