Lista aktualności Lista aktualności

Błędne informacje medialne o Rezerwacie przyrody „Zabłocie”

W dniu 18 kwietnia 2021 r. w serwisie informacyjnym Nowiny24.pl ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Kapica zatytułowany: „Przepiękny i osobliwy Rezerwat Zabłocie. To tylko 20 km od Rzeszowa. Zobaczcie zdjęcia”, w którym znalazły się informacje wprowadzające czytelników w błąd.

Autor napisał, że rezerwat Zabłocie to idealne miejsce na krótki wypad. Jest to informacja wprowadzająca czytelników w błąd. Zgodnie z art. 15 ust. 1, lit. 15) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) ruch m. in. pieszy i rowerowy jest na terenie rezerwatów zabroniony z wyjątkiem szlaków wyznaczonych przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Na terenie rezerwatu przyrody „Zabłocie” nie ma wyznaczonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie żadnych szlaków, a więc ruch m. in. pieszy i rowerowy jest tam zabroniony.

Autor również napisał, że rezerwat obejmuje stawy oraz otaczający je kompleks lasu dębowo-sosnowego. Jest to informacja nieprawdziwa. Rezerwat przyrody „Zabłocie” utworzony rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 października 1999 r. o powierzchni 536,95 ha obejmuje liczne zbiorowiska roślinne, w tym głównie:

  • bór  wilgotny (drzewostan z dominującą sosną zwyczajną),
  • kontynentalny bór mieszany (drzewostan z współpanującą sosną i dębem szypułkowym i bezszypułkowym),

natomiast w jego skład nigdy nie wchodziły stawy.    

Rezerwaty przyrody z reguły są zamknięte dla ruchu turystycznego, co wynika z wspomnianej wyżej ustawy o ochronie przyrody. Wyjątkami od obowiązujących zakazów są specjalnie wyznaczone szlaki, np. piesze, czy rowerowe lub uzyskana indywidualna zgoda umożliwiająca wejście na teren rezerwatu przyrody. Jednak decyzje w tych sprawach podejmuje właściwy Dyrektor RDOŚ.