Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Głogów utworzono dwa rezerwaty przyrody:

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu Nadleśnictwa Głogów położone są dwa obszary chronionego krajobrazu:

Obszary Natura 2000

W zasięgu Nadleśnictwa Głogów leży część obszaru Natura 2000 o nazwie Puszcza Sandomierska utworzonego na podstawie dyrektywy ptasiej.