Położenie

Nadleśnictwo Głogów położone jest w Kotlinie Sandomierskiej, na Płaskowyżu Kolbuszowskim Nadleśnictwo Głogów zarządza lasami państwowymi Skarbu Państwa na powierzchni 13 589, 81 ha. Równinny krajobraz Nadleśnictwa urozmaicają niewielkie wzniesienia pochodzenia lodowcowego.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.