Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia edukacyjne w terenie

W dniu 27 sierpnia 2021 r. na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej w leśnictwie Bratkowice odbyły się zajęcia z edukacji leśnej przeprowadzone przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów Piotra Brewczyńskiego. 

W czasie spotkania z osobami uczęszczającymi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów scharakteryzował najważniejsze gatunki drzew leśnych tworzące okoliczne drzewostany, omówił prace leśne wykonywane przez leśników w drzewostanach w różnym wieku oraz wytłumaczył podstawowe procesy i zjawiska zachodzące w lesie.

Zajęcia zakończyły się wspólnym ogniskiem, na którym można było porozmawiać, zadawać dodatkowe pytania oraz podzielić się wrażeniami z odbytych zajęć edukacyjnych.