Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie z botaniki leśnej

W dniach 11 i 12 sierpnia 2016 r. na terenie Nadleśnictwa Głogów odbyło się szkolenie z botaniki leśnej pod nazwą „rozpoznawanie gatunków roślin i krzewów rzadkiego pochodzenia, występujących na siedliskach przyrodniczych na obszarze RDLP Krosno i Lublin. Zajęcia poprowadził dr hab. inż. Jan Bodziarczyk z Zakładu Bioróżnorodności Leśnej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie http://www.les.ar.krakow.pl/zbl/jb.html.

 

Szkolenie było podzielone na dwa etapy, a mianowicie część teoretyczną, która miała miejsce pierwszego dnia spotkania, w trakcie którego rozpoznawano rośliny objęte gatunkową formą ochrony przyrody na podstawie okazów zielnikowych oraz prezentacji multimedialnych. W trakcie tego dnia, omówione zostały m.in. główne cechy budowy morfologicznej poszczególnych gatunków, na które należy zwracać uwagę, aby dokonywać właściwej ich identyfikacji. Drugi dzień szkolenia to część praktyczna w terenie, w trakcie którego rozpoznawano rośliny występujące w różnych ekosystemach leśnych, począwszy od najuboższych siedlisk borowych, po najżyźniejsze lasowe i łęgowe. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję, zobaczenia cisa pospolitego, rosnącego na terenie prywatnej posesji w miejscowości Kłapówka, który jest jednym z najstarszych okazów rosnących w tej części Polski.

 

Krótką fotorelację ze szkolenia prezentują dołączone zdjęcia.