Asset Publisher Asset Publisher

Studenci w Nadleśnictwie Głogów

W dniach 1 i 2 października na terenie Nadleśnictwa Głogów odbyły się zajęcia ze studentami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Wydziału Leśnego. Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny i były realizowane w ramach projektu pod nazwą „Absolwent Uniwersytetu Rolniczego – poszukiwany specjalista na rynku pracy”. Wydarzenie miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych studentów V roku leśnictwa poprzez zapoznanie ich z pracą na różnych stanowiskach w nadleśnictwie.

Pierwszego dnia wizyty, po oficjalnym przywitaniu przez Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów, studenci wysłuchali prezentacji na temat naszej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w dziale gospodarki leśnej. Ponadto mieli okazję zwiedzić biuro nadleśnictwa, punkt alarmowo dyspozycyjny i samochód patrolowo-gaśniczy. W godzinach popołudniowych tego samego dnia grupa studentów spotkała się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Głogów, który w warunkach terenowych szczegółowo wyjaśnił jak wygląda praca w strukturach Lasów Państwowych oraz  przedstawił oczekiwania wobec przyszłych pracowników, którzy będą zainteresowani pracą. Spotkanie zakończyło się interesującą dyskusją wraz z ciepłym posiłkiem przy ognisku.

            Drugiego dnia zajęcia rozpoczęły się w Leśnictwie Hucisko, gdzie po krótkim omówieniu norm jakościowo-wymiarowych drewna oraz praktycznych elementów pracy leśnika w każdej porze roku, studenci mieli okazję dokonać pomiaru, klasyfikacji oraz odbioru drewna. Kolejnym punktem spotkania był pokaz drzewostanów dotkniętych gradobiciem, które 16 czerwca wystąpiło na terenie nadleśnictwa, wraz z omówieniem dalszych czynności sanitarnych.  Wizyta studyjna zakończyła się w Szkółce Leśnej w Sokołowie, gdzie przestawiono cały proces produkcji szkółkarskiej, z omówieniem charakterystyki na stanowisku pracy - leśnik szkółkarz. Ostatnim etapem wizyty studyjnej było ognisko podsumowujące wraz z ciepłym posiłkiem przy wiacie w szkółce leśnej.

            Przyszłym adeptom sztuki leśnej życzymy powodzenia w dalszym podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych!