Asset Publisher Asset Publisher

Sprzątanie lasów Nadleśnictwa Głogów dla grup zorganizowanych

Zachęcamy do włączenia się w organizowane w dniu 22 kwietnia 2022 roku (Światowy Dzień Ziemi) o godzinie 9:00 wydarzenie edukacyjne pn. „Sprzątanie lasów Nadleśnictwa Głogów dla grup zorganizowanych”. Akcja zaplanowana jest na terenie Nadleśnictwa Głogów w leśnictwie Bór i leśnictwie Wysoka. Spotkanie rozpocznie się przy miejscu postojowym znajdującym się w leśnictwie Bór (współrzędne geograficzne miejsca spotkania: 50°09'38.0"N 21°59'10.6"E), gdzie nastąpi podział na grupy i wyznaczenie obszarów.

 Wydarzenie skierowane jest do szkół, instytucji pożytku publicznego, firm oraz innych podmiotów. Osoby, które wezmą udział w tym spotkaniu będą miały okazję oczyścić Głogowskie lasy z zanieczyszczeń oraz poznać podstawowe informacje na temat pracy leśników, ponieważ w akcję włączą się głogowscy leśnicy, którzy będą towarzyszyć sprzątającym lasy. Każda z osób, biorąca udział w tym wydarzeniu otrzyma rękawiczki i worki na śmieci.

Odpady w lesie to nadal niewątpliwie duży problem na terenach leśnych Nadleśnictwa, z czym my, leśnicy zmagamy co roku. Łącznie każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one ponad tysiąc wagonów kolejowych. W skali kraju Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie, dlatego czy nie lepiej byłoby przeznaczyć te środki na inne cele np. budowę infrastruktury leśnej ?

Udział w wydarzeniu jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu podmiotu za pośrednictwem adresu mailowego: piotr.labno@krosno.lasy.gov.pl. W przesłanej informacji należy podać nazwę podmiotu oraz planowaną ilość osób, która weźmie w nim udział. Każde zatwierdzone zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną. Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 17 851-05-48 lub 662-197-004.

W ramach tego wydarzenia zaplanowane jest również ognisko zorganizowane przy siedzibie Nadleśnictwa Głogów, na którym wspólnie podsumujemy to wydarzenie. W związku z powyższym osoby, które będą brały udział w akcji powinny poza odpowiednim obuwiem i strojem terenowy uwzględnić potrzebę przemieszczenia się samochodem lub transportem zorganizowanym z ww. miejsca postojowego pod siedzibę Nadleśnictwa Głogów (36-060 Głogów Małopolskim, ul. Fabryczna 57). Przewidywany czas trwania wydarzenia to ok. 5 godzin, tj. 9:00-14:00. Nadleśnictwo Głogów nie zapewnia transportu dla uczestników wydarzenia.

Wobec powyższego jeszcze raz serdecznie zapraszamy do włączenia w tą akcję.  Razem możemy przywrócić piękno otoczeniu leśnemu!