Asset Publisher Asset Publisher

Sprzątanie lasów

W dniu 18 września 2019 r. pracownicy firmy Deloitte z Rzeszowa zaangażowali się w sprzątanie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Głogów. Akcja została przeprowadzona w dwóch lokalizacjach na terenie Leśnictwa Bór pod nadzorem pracowników Nadleśnictwa. Mimo chłodnej i wietrznej pogody w wyznaczonych miejscach pojawiło się ponad 120 osób! Dzięki skrupulatności i zaangażowaniu wszystkich osób po kilkugodzinnej zbiórce zebrano zdumiewające ilości śmieci, a tym samym oczyszczono kilka fragmentów lasu.

            Odpady w lesie to nadal niewątpliwie duży problem w lasach, z czym my, leśnicy zmagamy się każdego roku. W 2018 roku na sprzątanie śmieci Lasy Państwowe przeznaczyły 20 milionów złotych, dlatego każda pomoc w sprzątaniu śmieci jest dla nas bardzo cenna. Gorąco dziękujemy pracownikom firmy Deloitte, a w szczególności Pani Marzenie Kmiotek, za pomoc w tym szczytnym i jakże potrzebnym wszystkim miłośnikom czystych lasów zadaniu.