Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie dotyczące zasad i możliwości jazdy konnej w Nadleśnictwie Głogów

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zasad i możliwości jazdy konnej po gruntach leśnych SP w zarządzie Nadleśnictwa Głogów. Spotkanie skierowane jest do właścicieli stadnin oraz osób prywatnych posiadających konie, działających w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2021 r. o godzinie 13:00, w siedzibie Nadleśnictwa Głogów, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 57, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego określonego w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty, jednak z uwagi na panującą pandemię COVID-19 ilość miejsc będzie ograniczona. Wobec powyższego proszę, aby osoby zainteresowane spotkaniem potwierdziły chęć swojego przybycia do dnia 21 maja 2021 r. na adres e-mail: piotr.labno@krosno.lasy.gov.pl. O możliwości udziału w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu miejsc nie będzie możliwości wzięcia udziału w spotkaniu, co zostanie przekazane wiadomością zwrotną.

W przypadku jakikolwiek pytań dotyczących samego spotkania proszę je kierować je do p. Piotra Łabno, tel. 17 851 05 48.

Zapraszamy.