Asset Publisher Asset Publisher

Spacer z leśnikiem

W dniu 26 września 2021 r. w lasach Nadleśnictwa Głogów odbył się spacer z leśnikiem zorganizowany dla amatorskiej drużyny sportowej z Głogowa Małopolskiego. W spotkaniu wziął udział Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Piotr Brewczyński.

Podczas kilkugodzinnego spaceru uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję poznać prace leśne wykonywane w drzewostanach w różnym wieku (uprawach leśnych, młodnikach, drzewostanach trzebieżowych i dojrzałych) a także porównać las gospodarczy z lasem wyłączonym z użytkowania.

Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem, na którym można było podzielić się wrażeniami z tego wydarzenia.