Asset Publisher Asset Publisher

Spacer z leśnikiem

W dniu 26 marca 2022 r. na terenach leśnych Nadleśnictwa Głogów, leśnictwa Bór, odbył się „Spacer z leśnikiem” zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów.

Podczas dwugodzinnego spaceru uczestnicy wydarzenia, głównie rodzice z dziećmi z okolicznych miejscowości oraz m. Rzeszów, mieli okazję poznać ogólne informacje na temat funkcjonowania Nadleśnictwa Głogów, poznać prace leśne wykonywane przez leśników w drzewostanach gospodarczych w różnym wieku (uprawach, młodnikach, drzewostanach trzebieżowych i dojrzałych) oraz posłuchać o drewnie jako surowcu w pełni odnawialnym i ekologicznym otrzymywanym dzięki racjonalnej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe.

Spotkanie edukacyjne, podczas którego padało wiele pytań, zakończyło się konkursem z wiedzy o lesie. W ramach przygotowanego konkursu, każda z osób która prawidłowo udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie otrzymała upominki z Nadleśnictwa Głogów.

Dla ludzi, dla lasu!

Fot. Jakub Ziaja