Asset Publisher Asset Publisher

Spacer z leśnikiem

W dniu 8 listopada 2021 r. w lasach Nadleśnictwa Głogów odbył się kolejny spacer z leśnikiem, tym razem zorganizowany dla pracowników Gminy Głogów Małopolski oraz Radnych z Rady Miasta w Głogowie Małopo. W spotkaniu wziął udział Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Piotr Brewczyński.

Podczas kilkugodzinnego spaceru uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję poznać prace leśne wykonywane w drzewostanach w różnym wieku (uprawach leśnych, młodnikach, drzewostanach trzebieżowych i dojrzałych) a także porównać las gospodarczy z lasem wyłączonym z użytkowania.

Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem, na którym można było podzielić się wrażeniami z tego wydarzenia.

 

Fot. Piotr Łabno