Asset Publisher Asset Publisher

Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Głogów dla grup zorganizowanych

Zachęcamy do włączenia się w organizowane w dniu 8 kwietnia 2022 roku (piątek) o godzinie 9:00 wydarzenie edukacyjne pn. „Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Głogów” organizowane na terenie Nadleśnictwa Głogów w leśnictwie Bór. Spotkanie rozpocznie się przy miejscu postojowym znajdującym się obok Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Borze.

Wydarzenie skierowane jest do szkół, instytucji pożytku publicznego, firm oraz innych podmiotów celem przybliżenia podstawowych informacji na temat pracy leśników, a w szczególności działań związanych z wiosennym sadzeniem lasu. Osoby, które wezmą udział w spotkaniu będą miały okazję poznać właściwy sposób sadzenia drzew leśnych, a także własnoręcznie posadzić sadzonki na wytypowanej przez pracownika Nadleśnictwa powierzchni leśnej. Każda z osób, która po wcześniejszym instruktarzu będzie chciała włączyć się w sadzenie otrzyma sadzonki, rękawiczki oraz odpowiednie narzędzia. Sadzenie będzie odbywać się pod nadzorem specjalistów Służby Leśnej z Nadleśnictwa Głogów.

Udział w tym wydarzeniu jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu podmiotu za pośrednictwem adresu mailowego: piotr.labno@krosno.lasy.gov.pl. W przesłanej informacji należy podać nazwę podmiotu oraz planowaną ilość osób, która weźmie w nim udział. Każde zatwierdzone zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną. Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 17 851-05-48 lub 662-197-004.

W ramach tego wydarzenia zaplanowane jest również ognisko zorganizowane przy siedzibie Nadleśnictwa Głogów, na którym wspólnie podsumujemy to wydarzenie. W związku z powyższym osoby, które będą brały udział w akcji powinny poza odpowiednim obuwiem i strojem terenowy uwzględnić potrzebę przemieszczenia się samochodem lub transportem zorganizowanym z ww. miejsca postojowego pod siedzibę Nadleśnictwa Głogów (36-060 Głogów Małopolskim, ul. Fabryczna 57). Przewidywany czas trwania wydarzenia to ok. 5 godzin, tj. 9:00-14:00.

W związku z tym, że prace związane z sadzeniem lasu należy zaliczyć do szczególnie ważnych i niewątpliwie wymagających skoordynowania wielu czynników (przygotowanie sadzonek, optymalne warunki wilgotnościowo-glebowe, organizacja transportu, zaangażowanie wykwalifikowanych pracowników) nie przewidujemy organizowania ponownie tego typu imprezy w tym roku.

 Serdecznie zapraszamy!

Fot. Paweł Dobies