Asset Publisher Asset Publisher

Rajd rowerowy

W dniach 30 lipca 2021 r. – 02 sierpnia 2021 r. na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa Głogów odbył się I rajd Galicja Gravel Race, w którym wzięło udział ok. 100 osób. Rajd rowerowy został zorganizowanych na dwóch dystansach: „ULTRA 500” – trasa o długości 500 km prowadząca  przez tereny Polski południowo-wschodniej, a w tym tereny w zasięgu Nadleśnictwa (leśnictwo Budy, Bratkowice, Czarna, Turza, Wysoka) oraz „GALICYJSKA SETKA” – trasa o długości 100 km prowadząca głównie po gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Głogów (leśnictwo Budy, Bratkowice, Czarna).

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie VELO GALICJA z siedzibą w Głogowie Małopolskim a Nadleśnictwo Głogów objęło patronat nad tym wydarzeniem fundując 3 nagrody rzeczowe. Nagrody zostały wręczone przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów zawodnikom, którzy uzyskali najlepsze wyniki na wybranych odcinkach leśnych.

Celem imprezy było propagowanie turystyki rowerowej jako zdrowego i ekologicznego sposobu spędzania wolnego czasu wraz z promocją turystyczną terenów, przez które przebiegała trasa rajdu rowerowego.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy. Czekamy na kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.

 

Zdjęcia: Damian Bosek.