Asset Publisher Asset Publisher

Przejście na emeryturę p. Leona Olszowego

W dniu 27 kwietnia 2022 r. w Nadleśnictwie Głogów uroczyście obchodzono przejście na emeryturę wieloletniego pracownika Lasów Państwowych, Pana Leona Olszowego, podleśniczego leśnictwa Krzywa.

Pan Leon Olszowy jest absolwentem technikum leśnego w Brynku, które ukończył w 1977 r. Swoją drogę zawodową związaną z Lasami Państwowymi rozpoczął w Nadleśnictwie Głogów, gdzie zaraz po ukończeniu technikum leśnego rozpoczął prace na stanowisku robotnika leśnego, a następnie stażysty.

Życie zawodowe Pana Leona przez cały jego 45 letni okres było związane z pracą w lasach. Przez te wszystkie lata sprawował wiele funkcji, tj. podleśniczego z powierzeniem obowiązków leśniczego leśnictwa Czarna,  podleśniczego leśnictwa Bratkowice, funkcje kierowniczą - leśniczego leśnictwa Bugaj. Kolejno po zmianach organizacyjnych i likwidacji leśnictwa Bugaj został przeniesiony na stanowisko podleśniczego w leśnictwie Krzywa, gdzie funkcję tę pełnił do dnia odejścia na emeryturę.

Przez te wszystkie lata dał się poznać jako osoba sumienna i fachowa w wykonywaniu obowiązków służbowych, a także koleżeńska w stosunku do pracowników Nadleśnictwa. W trakcie swojej pracy współpracował również ze szkołami i organizacjami społecznymi promując wiedzę leśną i myśliwską.

Panu Leonowi Olszowemu życzymy zdrowia, realizacji swoich pasji, szczególnie tych, na które nie było czasu do tej pory oraz wielu powodów do uśmiechu.