Asset Publisher Asset Publisher

Pożar lasu

W dniu 9 czerwca 2021 w godzinach popołudniowych na terenie w zarządzie Nadleśnictwa Głogów, w leśnictwie Budy, wybuchł pożar lasu. Pomimo szybkiej interwencji leśniczego leśnictwa Budy, który przejeżdżając przez las zauważył ogień i wezwał straż pożarną, spłonęło 0,63 hektara lasu. Przypuszczamy, że pożar był spowodowany umyślnym podpaleniem lasu lub straceniem kontroli nad nielegalnie rozpalonym w lesie ogniskiem.

W pożarze lasu spaliły się dwa młodniki dębowe w wieku ok. 10 lat, które miały dla nas szczególne znaczenie. Dopasowując lepiej skład gatunkowy drzewostanów do siedliska co roku staramy się sadzić coraz większą liczbę drzew liściastych, przede wszystkim dęba. Niestety na spalonej powierzchni nie będzie to już teraz sensowne. Aby dąb urósł w otoczeniu sosny, trzeba go posadzić wcześniej, czasem nawet 20 lat. Inaczej sosna go przerośnie i zabierze mu światło słoneczne, bez którego wymagający dąb nie przeżyje. Oczywiście na spalonej powierzchnia ponownie posadzimy sadzonki drzew, ale już nie dęba.

Korzystając z okazji apelujemy o rozsądek i rozwagę. No i o to, aby nie łamać obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) w lasach oraz terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 m od granic lasu, zabrania się działań i czynności polegających na rozniecaniu ognia, korzystania z otwartego ognia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Takie nielegalne działania podlegają karze nałożenia mandatu karnego w wysokości do 500 złotych na mocy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 281, 720).

Pamiętajmy o tym, ponieważ pożary niosą za sobą bardzo duże zagrożenie dla trwałości lasów, o które dba wiele pokoleń leśników, ale i dla domów wokół lasu – gdyby pożar wymknął się spod kontroli, ogień może zagrozić położonym pod lasem budynkom. Pożar lasu bardzo łatwo można wzniecić, o wiele trudniej go jednak ugasić a jego skutki trwają wiele lat. Reagujmy na nietypowe zachowania ludzi w lasach i ich sąsiedztwie. W razie zauważenia lekkomyślnego postępowania ludzi z ogniem w lesie prosimy o kontakt  pod specjalny numer telefonu Nadleśnictwa tel. 785 411 868.  Jest to szczególnie ważne w okresie zbliżających się wysokich temperatur.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i krótkiego filmu, które przedstawiają zniszczenia. Powierzchnia młodników dębowych objęta pożarem jest wyraźnie ciemniejsza – czarnobrunatna. Na zamieszczonych zdjęciach widać przypalone od ognia liście dębowe. Fotografie oraz film zostały wykonane dronem przez pracowników Nadleśnictwa Głogów dwa dni po ugaszeniu pożaru.