Asset Publisher Asset Publisher

Poszukiwania padłych dzików - ASF

W dniu 5 lutego na terenie w zarządzie Nadleśnictwa Głogów, w Leśnictwie Turza, leśnicy wraz z myśliwymi z okolicznych kół łowieckich przeprowadzili poszukiwania padłych dzików. Łącznie lasy „przeczesywało” 35 osób, w tym przedstawiciel z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Rzeszowie, który przeprowadził szkolenie w sprawie bioasekuracji i zasad postępowania w przypadku znalezienia martwego dzika.

Po całodniowych poszukiwaniach nie znaleziono żadnego martwego dzika. Takie działania leśników i myśliwych mają charakter profilaktyczny, a ich celem jest zmniejszanie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF. 

Przypominamy, że ASF jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Wystąpienie pomoru świń może mieć bardzo poważne skutki ekonomiczne, związane z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim ze wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny. W związku z tym w przypadku znalezienia padłego dzika powinniśmy przede wszystkim: 

- jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;

- zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego, starosty, burmistrza lub wójta gminy.

W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu i ewentualnie stan zwłok padłego dzika lub dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresami :

http://www.glogow.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/jak-postepowac-w-przypadku-znalezienia-padlego-dzika-

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/afrykanski-pomor-swin-u-dzikow

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin