Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie wydarzenia „#SprzątaMy”

W ramach trzeciej ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych pn. „#SprzątaMy” w dniu 23 czerwca 2022 r. na terenach leśnych Nadleśnictwa Głogów (leśnictwa Bór) zostało przeprowadzone otwarte sprzątanie lasów. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ włączyło się w nie blisko 100 osób z firmy Deloitte Rzeszów oraz Zespołu Szkół w Budach Głogowskich. Łącznie w trakcie kilkugodzinnej akcji zebraliśmy 1 kontener śmieci, co stanowi ok. 350-400 kg odpadów! Ilość ta świadczy niestety o wciąż niepokojąco małej świadomości ekologicznej osób, które wyrzucają śmieci w naszych lasach - mamy nadzieję, że nie są to te same osoby, które odwiedzają nasze lasy aby odpocząć, wyciszyć się czy potrenować na świeżym powietrzu. Sprzątanie lasów było realizowane pod nadzorem pracowników Nadleśnictwa Głogów, którzy koordynowali całe wydarzenie, wspierali uczestników akcji i sami uczestniczyli w sprzątaniu lasu.

Warto tutaj podkreślić, że to już kolejne tego typu wydarzenie przeprowadzone w kompleksie leśnym poddanym wysokiej antropopresji, potocznie nazywanym „Bór”, który jest w ciągu roku kilkukrotnie sprzątany ze środków Nadleśnictwa. Jak widać pomimo takich działań i tak ogromne ilości odpadów trafiają do lasu, co potwierdzają również duże ilości znalezionych świeżych plastikowych opakowań, szklanych butelek, czy puszek.