Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie wydarzenia "Buszowanie i sprzątanie"

W sobotę, 23 kwietnia 2022 r. na terenach leśnych Nadleśnictwa Głogów odbył się marszobieg czystości pod hasłem „Buszowanie i sprzątanie”, w którym wzięło udział 28 osób. Celem wydarzenia była edukacja lokalnej społeczności, szczególnie w zakresie właściwych postaw człowieka wobec środowiska leśnego połączona ze zbieraniem śmieci oraz nabywaniem umiejętności odnajdywania się na terenach leśnych.

Zadaniem uczestników akcji było przejście jednej z czterech tras przygotowanych przez pracowników Nadleśnictwa, odnalezienie na niej wszystkich wytyczonych punków kontrolnych oraz zebranie przy tym jak największej ilości śmieci. Uczestnicy, którzy odnaleźli wszystkie punkty kontrolne na swojej trasie byli klasyfikowani w dwóch kategoriach: waga oraz objętość zebranych śmieci. Każda z tras liczyła ok. 5 km. Przed startem każdy z zawodników został wyposażony w zestaw startowy składający się z: wody, batona energetycznego, mapy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz rękawiczek i worków na śmieci.

Wszyscy uczestnicy akcji pokonali wylosowane przez siebie trasy oraz odnaleźli zaznaczone punkty kontrole. Łącznie w przeprowadzonym sprzątaniu lasów zebraliśmy prawie cały kontener odpadów o wadze 196,8 kg! Podczas pomiarów okazało się, że najlepsza drużyna zebrała 78,30 kg nieczystości.

 „Buszowanie i sprzątanie” zakończyło się wspólnym ogniskiem zorganizowanym przy „Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Borze”, na którym podsumowaliśmy sprzątanie lasów i wręczyliśmy nagrody specjalne dla zwycięzców wraz z upominkami dla wszystkich uczestników wydarzenia. Już kolejny raz podczas organizacji tego typu wydarzeń ilość zebranych śmieci zaskoczyła uczestników akcji. Warto tutaj podkreślić, że trasy wydarzenia zostały wyznaczone w kompleksie leśnym poddanym wysokiej antropopresji, potocznie nazywanym „Bór”, który jest kilkukrotnie w ciągu roku sprzątany ze środków Nadleśnictwa. Jak widać pomimo takich działań i tak ogromne ilości odpadów trafiają do lasu, co potwierdzają również duże ilości znalezionych świeżych plastikowych opakowań, szklanych butelek, czy puszek.

Wydarzenie „Buszowanie i sprzątanie”, które jest nową inicjatywą Nadleśnictwa Głogów, spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez jego uczestników. Dużym wyzwaniem okazało się rozwijanie umiejętność skutecznej orientacji w terenie połączone z umiejętnością posługiwania się mapą.  W związku z powyższym oraz dużymi potrzebami w zakresie oczyszczania głogowskich lasów z zalegających w nich śmieci zamierzamy organizować takie wydarzenia w przyszłości w sposób cykliczny. Planujemy, aby każda kolejna akcja była przeprowadzona w nowej lokalizacji.

Dla lasu, dla ludzi!

 

Zdjęcia: Jakub Ziaja, Agnieszka Zawadzka, Piotr Łabno.