Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie akcji „Sprzątanie lasów Nadleśnictwa Głogów dla grup zorganizowanych”

          Wydarzenie, które zostało zorganizowane w dniu 22 kwietnia 2022 r. cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, włączyło się w nie kilka znacznych podmiotów: PGE Energia Ciepła S. A. oddział Rzeszów, MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o., ML SYSTEM Spółka Akcyjna. Łącznie w trakcie kilkugodzinnej akcji, w której uczestniczyło ok. 90 osób, zebraliśmy ok. 3 kontenerów śmieci, co stanowi ok. 1100  kg odpadów! Ilość ta świadczy niestety o wciąż niepokojąco małej świadomości ekologicznej osób, które wyrzucają śmieci w naszych lasach - mamy nadzieję, że nie są to te same osoby, które odwiedzają nasze lasy aby odpocząć, wyciszyć się czy potrenować na świeżym powietrzu. Sprzątanie lasów, które odbywało się równolegle w dwóch lokalizacjach (leśnictwo Bór, leśnictwo Wysoka), było realizowane pod nadzorem pracowników Nadleśnictwa Głogów, którzy koordynowali całe wydarzenie, wspierali uczestników akcji i sami uczestniczyli w sprzątaniu lasu.

          Akcja sprzątania lasów zakończyła się wspólnym ogniskiem zorganizowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Głogów, na którym wspólnie podzieliliśmy się wrażeniami oraz podsumowaliśmy wydarzenie – ilość śmieci, które zebraliśmy, zaskoczyła wszystkich uczestników.

           Piątkowe sprzątanie pokazało, że śmieci to nadal duży problem na terenach leśnych Nadleśnictwa Głogów - zmagamy się z nim każdego roku. W skali kraju Lasy Państwowe co roku usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one ponad tysiąc wagonów kolejowych, co kosztuje blisko 20 mln zł. Te pieniądze można byłoby przeznaczyć na inne cele np. budowę infrastruktury turystycznej.

Zdjęcia: Gabriel Kozioł, PGE Energia Ciepła S. A.