Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego na budowę przyłączy wodociągowych w Nadleśnictwie Głogów”

Nadleśnictwo Głogów ogłasza postępowanie przetargowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego na budowę przyłączy wodociągowych w Nadleśnictwie Głogów".

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Głogów, których wartości nie przekraczają kwoty 130 000 zł netto.

Wszystkie szczegółowe informacje są dostępne na platformie zakupowej Nadleśnictwa Głogów pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/500586 lub > kliknij tutaj<.