Asset Publisher Asset Publisher

Nielegalne rozpalanie ognisk

Informujemy, że w pobliżu strzelnicy PZŁ w leśnictwie Bór, gdzie znajduje się wiata, tablice edukacyjne oraz ławki przeznaczone dla turystów, nie ma wyznaczonego miejsca do rozpalania ognia.

Lasy Nadleśnictwa Głogów są położone w 2 kategorii zagrożenia pożarowego co oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia w nich pożarów jest wysokie. Ponadto największe zagrożenie pożarowe w lesie występuje teraz - wiosną, kiedy na terenach leśnych niema jeszcze w pełni wykształconej roślinności, która hamuje wysuszanie bardzo dużych ilości łatwopalnego materiału, tj. opadłe jesienne liście, chrust, czy sucha roślinność. Dlatego pamiętajmy o tym – w bardzo łatwy sposób można wzniecić pożar lasu, o wiele trudniej go jednak ugasić.

W związku z tym, że w tamtym miejscu ciągle zdążają się próby nielegalnego wzniecania ognia przypominamy, że rozpalanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu jest zabronione na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) art. 30 ust. 3. pkt 1, i podlega karze nałożenia mandatu karnego w wysokości do 500 złotych na mocy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 281, 720).