Asset Publisher Asset Publisher

Monografia Nadleśnictwa Głogów została opublikowana

W październiku 2016 r. na zamówienie Nadleśnictwa, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu wydał książkę o charakterze monograficznym opisującą historię i stan obecny lasów oraz funkcjonowanie administracji leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów. Książka składa się z 10 rozdziałów na 325 stronach. Ich tytuły poza wstępem to: W dawnych czasach, Dwudziestolecie międzywojenne, Okres II wojny światowej, Początki nadleśnictwa, Nadleśnictwo Głogów w latach 1945 – 1973, Nadleśnictwo Bratkowice w latach 1945 – 1973, Lata 1973 – 1990, Nadleśnictwo współcześnie, Walory turystyczne lasów Nadleśnictwa Głogów. Na początku książki znajdują się mapy kompleksów leśnych z 1783 r. pozwalające porównać stan zalesienia w XVIII w i obecnie. Zaprezentowano fotokopie kilkunastu dokumentów o znaczeniu historycznym. Kilka stron poświęcono również szkole leśnej działającej w latach 1946 – 1955 w Głogowie Małopolskim. Zamieszczono wykazy pracowników służby leśnej Nadleśnictwa w kolejnych okresach funkcjonowania jednostki i opisano niektóre istotniejsze wydarzenia. Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami, zawiera ich blisko 300. Są to zdjęcia byłych i obecnych pracowników, ludzi związanych z lasami, ale także przedstawiające obiekty służące gospodarce leśnej. Wśród nich kolorowe zdjęcia przyrodnicze pokazujące piękno naszych lasów.

Książka jest dostępna w siedzibie Nadleśnictwa Głogów.

Oprac. Stanisław Kogut