Asset Publisher Asset Publisher

Kościół i kaplica pod wezwaniem świętego Huberta w Rzeszowie

Niedawno, w dniu 25 września 2019 roku, z parafii pw. św. Huberta w Rzeszowie wyruszyła delegacja do miasta Liege (miasto w Belgii) po relikwie św. Huberta. Było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ po ponad rocznych poszukiwaniach udało się w końcu pozyskać, jakże cenne i ważne dla myśliwych i leśników relikwie. Delegacji przewodniczył autor całego przedsięwzięcia ks. Józef Mucha - proboszcz parafii w Miłocinie i duszpasterz myśliwych Okręgu Rzeszowskiego, a w skład delegacji wchodzili: Mieczysław Struzik - przewodniczący Komisji Kultury ZO PZŁ w Rzeszowie, Stanisław Migut - Rektor Bractwa Św. Huberta, Grzegorz Porada przewodniczący Rady Parafialnej. Po dotarciu na miejsce przedstawiciele parafii osobiście, z rąk biskupa Jean-Pierre - Delville Ordynariusza Diecezji Liege, otrzymali relikwiarz z relikwiami I stopnia Św. Huberta, a wraz z nimi certyfikat autentyczności relikwii z 1871 roku oraz dokumenty przekazania tego niezwykle cennego daru. 

Św. Hubert urodził się w 655 roku w Gaskonii i był potomkiem królewskiego rodu Merowingów. Upodobanie do polowań odziedziczył po swoim ojcu, któremu towarzyszył często na łowach. Jako młody chłopiec najwięcej czasu spędzał w lasach, w których nieustannie polował, aż do roku 695, kiedy to pomimo Wielkiego Piątku, Hubert nie przejmując się niczym, wyruszył na polowanie w Góry Ardeńskie. W trakcie polowania ujrzał wspaniałego jelenia z promieniującym krzyżem w wieńcu, a wraz z nim usłyszał głos Stwórcy, ostrzegający go przed niepohamowaną pasją łowiecką oraz nakazem udania się do Lamberta - biskupa Masstricht - Tongres. Nie zwlekając ani chwili, Hubert udał się na służbę bożą do biskupa Lamberta. Nawrócony rozpoczął studia teologiczne i działalność misjonarską, a ok. 700 r. zaraz po śmierci biskupa otrzymał od papieża Sergiusza sakrę biskupią. Jako biskup, nieustannie przemierzał pogańskie wioski i miasta, odnosząc przy tym wiele sukcesów w zjednywaniu ludzi dla wiary w Chrystusa. Około roku 717 przeniósł stolicę biskupstwa do Leodium (Liege). Zmarł 30 maja 727 roku, w swojej rezydencji w Teruneren i został pochowany w kościele św. Piotra w Liege. Za doczesne zasługi w krzewieniu chrześcijaństwa wkrótce został ogłoszony świętym.

Dzień poświęcenia relikwii św. Huberta - 3 listopada - stał się świętem myśliwych i leśników. Życie leśników i myśliwych z Nadleśnictwa Głogów jest nieodzownie związane z parafią pw. św. Huberta w Rzeszowie, ponieważ położona jest ona w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. W skład parafii wchodzi kościół i barokowa kaplica myśliwska św. Huberta, która jest jedną z najstarszych w Polsce pod tym wezwaniem i jest uważana za jeden z cenniejszych obiektów architektury sakralnej powstałych w okresie mecenatu Lubomirskich w Rzeszowie. Ufundowana została w latach 1741-1745 przez księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego. Miejscowa tradycja mówi, że miała stanowić wotum dziękczynienia za uratowanie księcia, który to omal nie stracił oka podczas jednej z przygód na polowaniu w pobliskim lesie „Dębina” (obecnie Rzeszów - Załęże). U schyłku XVIII wieku kaplica została zapomniana, a przez brak zainteresowania, w połowie XIX wieku była już mocno zdewastowana. Dopiero w XX wieku podjęto się prac renowacyjnych i za zgodą Ministerstwa Kultury i Sztuki wymieniono m.in. pokrycie kopuły (ze zniszczonej ceramicznej dachówki na blachę miedzianą), wykonano latarnie oraz wstawiono dębowe drzwi wejściowe. Od 1969 roku kaplica stała się kościołem parafialnym i była używana, aż do roku 2000, kiedy do użytku oddano nową świątynię. 

Aktualnie wszystkie uroczystości są obchodzone w nowej świątyni, która urzeka swą funkcjonalnością i oryginalną architekturą. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny, witraż w prezbiterium i zdobienia kościoła trofeami myśliwskimi. Ponadto, interesujący styl kościoła został wzmocniony granitową posadzką w czterech kolorach z centralnie wkomponowaną rozetą, z widocznym w niej wieńcem jelenia i rokiem budowy kościoła. Świątynia jest sercem parafii, której rytm wyznaczają melodie sygnałów myśliwskich, dające się usłyszeć z wieży kościelnej w odstępach półgodzinnych. Ten nowo wybudowany, okazały kościół parafialny wzbudza duże zainteresowanie w diecezji i poza jej granicami. Chętnie odwiedzają go kapłani diecezjalni, myśliwi z różnych stron Polski, a także dzieci i młodzież z wielu szkół. Świątynia jest prężnym centrum szczególnego kultu patrona myśliwych i leśników. 

Obecnie trwają prace nad oprawą relikwiarza przywiezionego z Liege, który już niebawem zostanie zaprezentowany na uroczystościach obchodów 50-lecia Parafii Świętego Huberta w Miłocinie. Uroczysty jubileusz odbędzie się 3 listopada (niedziela) i będzie sprawowany pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Bp Jana Wątroby, Biskupa Rzeszowskiego. Zachęcamy wszystkie osoby, które jeszcze nie miały okazji do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca, do wzięcia udziału w tej uroczystości. Jubileusz 50-lecia powstania parafii to okazja do bliższego poznania istotniej części historii, duchowości i tradycji leśnej i myśliwskiej.