Asset Publisher Asset Publisher

Kolejne warsztaty edukacyjne pn. „Spacer z leśnikiem”

W dniu 25 września 2022 r. w lasach Nadleśnictwa Głogów (leśnictwo Czarna) odbył się kolejny spacer z leśnikiem tym razem zorganizowany dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Cierpiszu wraz z rodzinami.

Podczas kilkugodzinnego spaceru uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję zaznajomić się z ogólnymi informacjami na temat funkcjonowania Nadleśnictwa oraz poznać prace leśne wykonywane w drzewostanach w różnym wieku (uprawach leśnych, młodnikach, drzewostanach trzebieżowych i dojrzałych).

Spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją na temat lasów wraz z pytaniami oraz wspólnym zdjęciem.  

Dla lasu, dla ludzi!